Publicaties

|Publicaties
Publicaties 2019-05-24T13:02:45+00:00

Publicaties

Wetenschappelijk artikel (18 mei 2019)
Experiential peer support and its effects on desistance from delinquent behavior: Protocol paper for a systematic realist literature review
door Margriet Lenkens, Frank van Lenthe, Loïs Schenk, Tessa Magnée, Miranda Sentse, Sabine Severiens, Godfried Engbersen, Gera Nagelhout
Experiential peers are increasingly involved in the development and delivery of interventions for individuals who are engaged in delinquent behavior. Experiential peer support, which is the provision of support to an individual engaged in delinquent behavior by someone who has previously also practiced such behavior, is one such application. Little is known, however, about its effects on desistance, or the mechanisms that explain these effects. On the basis of theoretical papers, program descriptions, and interviews with experts, we developed an initial program theory. We propose seven mechanisms that might play a role in the (potential) effects of support by experiential peers: (1) empathy and acceptance, (2) social learning, (3) social bonding, (4) social control, (5) narrative and identity formation, (6) hope and perspective, and (7) translation and connection. In addition, in this protocol paper, we describe the methods of a systematic realist literature review that will be conducted in order to investigate the evidence base for this program theory.
https://systematicreviewsjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13643-019-1036-2

Wetenschappelijk artikel (8 mei 2019)
“I Need to Do This on My Own” Resilience and Self-Reliance in Urban At-Risk Youths
door Margriet Lenkens, Gerda Rodenburg, Loïs Schenk, Gera Nagelhout, Frank van Lenthe, Godfried Engbersen, Miranda Sentse, Sabine Severiens, Dike Van De Mheen
This qualitative study investigates urban at-risk youths’ perspectives on their multiproblem situations and explores their needs for support. Semi-structured interviews were conducted with 23 at-risk youths with varied (externalizing) problems and risk factors. The data analysis was carried out using an inductive thematic approach. Four main themes emerged: desistance from delinquent behavior, need for self-reliance, negative experiences in social relationships and need for support. The participants indicated a strong need to be(come) self-reliant, which was visible in their statements on independence, coping with problems and reluctance to seek or accept help, also regarding desistance from crime. For some, this need for self-reliance seemed to be accompanied by distrust of others, which appeared related to previous negative experiences in social interactions. The participants seemed more open to support coming from someone with similar characteristics or experiences. The findings suggest that in helping at-risk youths, a delicate balance should be sought between stimulating autonomy and providing the necessary resources for support. A focus on strengthening factors that foster resilience is recommended. Future research could investigate the possible benefits of perceived similarity between youths and their care providers.
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01639625.2019.1614140

Factsheet (2 mei 2019)
Big Brothers Big Sisters of Rotterdam
door Margriet Lenkens, Loïs Schenk
Het Erasmus Urban Youth Lab deed in 2017 onderzoek naar het community-based mentorprogramma van Big Brothers Big Sisters of Rotterdam (BBBS). Binnen dit programma spreken vrijwillige mentoren (Bigs) op wekelijkse basis af met hun mentees (Littles) om iets leuks te ondernemen. Bij dit programma gaat het om de persoonlijke aandacht voor het kind, de verbreding van zijn of haar horizon en gemotiveerd worden om het beste uit zichzelf te halen (bron: BBBS). Het programma is bedoeld voor kwetsbare kinderen van 5 tot 18 jaar. Voor ons onderzoek hebben we ons gericht op Littles van 12 tot 18 jaar. Deze factsheet is een verzameling van een aantal belangrijke bevindingen en aanbevelingen.
Link naar factsheet

Factsheet (25 juni 2018)
Mentoring van jongeren: werkzame elementen
door Loïs Schenk, Margriet Lenkens, Gera Nagelhout
In deze factsheet geven we een overzicht van werkzame elementen van mentoring van jongeren, gebaseerd op wetenschappelijke literatuur en ervaringskennis. Mentoring is een vorm van persoonlijke begeleiding die zich kenmerkt door een één-op-één relatie tussen mentor en mentee, waarbij de ontwikkeling van de mentee centraal staat. Mentoring lijkt positieve effecten te hebben op bijvoorbeeld meer aanwezigheid en een betere houding op school, minder alcohol- en drugsgebruik en minder delinquent gedrag. Het opbouwen van een vertrouwensband tussen mentor en jongere is cruciaal. Deze factsheet is gemaakt door het Erasmus Urban Youth Lab. Dit is een initiatief van de Erasmus Universiteit Rotterdam, het Erasmus Medisch Centrum Rotterdam en onderzoeksinstituut IVO. Vanuit het onderzoeksproject ‘Vulnerable Youth in Major Cities’ onderzoeken we onder andere de werkzaamheid van en ervaringen met mentoring.
Link naar Factsheet

Wetenschappelijk artikel (15 juni 2018)
At-risk youths’ self-sufficiency: The role of social capital and help-seeking orientation
door Loïs Schenk, Miranda Sentse, Margriet Lenkens, Godfried Engbersen, Dike van de Mheen, Gera Nagelhout, Sabine Severiens
We hebben interviews afgenomen bij 22 risicojongeren tussen de 15 en 25 jaar in Rotterdam, om meer zicht te krijgen op hoe zij denken over het zoeken van hulp en hun sociaal kapitaal. De oriëntatie van jongeren wat betreft het zoeken van hulp, en de aanwezigheid van bonding en bridging sociaal kapitaal, zijn belangrijke factoren in zelfredzaamheid van risicojongeren. Jongeren vonden het belangrijk om zo zelfstandig mogelijk te zijn en weinig jongeren hadden een positieve oriëntatie wat betreft het zoeken van hulp. Jongeren voelden zich weleens bezwaard om hun naaste omgeving (bonding sociaal kapitaal) om hulp te vragen, maar gaven ook aan steun te ervaren van mensen uit hun (bredere) familie. Steun van mensen buiten hun naaste omgeving (bridging sociaal kapitaal) kwam vooral van professionals en dan ging het vaak om instrumentele en informationele steun. Jongeren vinden het belangrijk dat diegene die hen van deze steun voorziet, bepaalde overeenkomsten met hen heeft.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0190740918301026