Publicaties

|Publicaties
Publicaties 2018-06-27T06:24:17+00:00

Publicaties

Factsheet (25 juni 2018)
Mentoring van jongeren: werkzame elementen
door Loïs Schenk, Margriet Lenkens, Gera Nagelhout
In deze factsheet geven we een overzicht van werkzame elementen van mentoring van jongeren, gebaseerd op wetenschappelijke literatuur en ervaringskennis. Mentoring is een vorm van persoonlijke begeleiding die zich kenmerkt door een één-op-één relatie tussen mentor en mentee, waarbij de ontwikkeling van de mentee centraal staat. Mentoring lijkt positieve effecten te hebben op bijvoorbeeld meer aanwezigheid en een betere houding op school, minder alcohol- en drugsgebruik en minder delinquent gedrag. Het opbouwen van een vertrouwensband tussen mentor en jongere is cruciaal. Deze factsheet is gemaakt door het Erasmus Urban Youth Lab. Dit is een initiatief van de Erasmus Universiteit Rotterdam, het Erasmus Medisch Centrum Rotterdam en onderzoeksinstituut IVO. Vanuit het onderzoeksproject ‘Vulnerable Youth in Major Cities’ onderzoeken we onder andere de werkzaamheid van en ervaringen met mentoring.
Link naar Factsheet

Wetenschappelijk artikel (15 juni 2018)
At-risk youths’ self-sufficiency: The role of social capital and help-seeking orientation
door Loïs Schenk, Miranda Sentse, Margriet Lenkens, Godfried Engbersen, Dike van de Mheen, Gera Nagelhout, Sabine Severiens
We hebben interviews afgenomen bij 22 risicojongeren tussen de 15 en 25 jaar in Rotterdam, om meer zicht te krijgen op hoe zij denken over het zoeken van hulp en hun sociaal kapitaal. De oriëntatie van jongeren wat betreft het zoeken van hulp, en de aanwezigheid van bonding en bridging sociaal kapitaal, zijn belangrijke factoren in zelfredzaamheid van risicojongeren. Jongeren vonden het belangrijk om zo zelfstandig mogelijk te zijn en weinig jongeren hadden een positieve oriëntatie wat betreft het zoeken van hulp. Jongeren voelden zich weleens bezwaard om hun naaste omgeving (bonding sociaal kapitaal) om hulp te vragen, maar gaven ook aan steun te ervaren van mensen uit hun (bredere) familie. Steun van mensen buiten hun naaste omgeving (bridging sociaal kapitaal) kwam vooral van professionals en dan ging het vaak om instrumentele en informationele steun. Jongeren vinden het belangrijk dat diegene die hen van deze steun voorziet, bepaalde overeenkomsten met hen heeft.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0190740918301026