Nieuwe publicatie

Eén van onze studies over kwetsbare jongeren in Rotterdam is verschenen in het wetenschappelijke tijdschrift Children and Youth Services Review. We hebben interviews afgenomen bij 22 risicojongeren tussen de 15 en 25 jaar in Rotterdam, om meer zicht te krijgen op hoe zij denken over het zoeken van hulp en hun sociaal kapitaal. De oriëntatie van jongeren wat betreft het zoeken van hulp, en de aanwezigheid van bonding en bridging sociaal kapitaal, zijn belangrijke factoren in zelfredzaamheid van risicojongeren. Jongeren vonden het belangrijk om zo zelfstandig mogelijk te zijn en weinig jongeren hadden een positieve oriëntatie wat betreft het zoeken van hulp. Jongeren voelden zich weleens bezwaard om hun naaste omgeving (bonding sociaal kapitaal) om hulp te vragen, maar gaven ook aan steun te ervaren van mensen uit hun (bredere) familie. Steun van mensen buiten hun naaste omgeving (bridging sociaal kapitaal) kwam vooral van professionals en dan ging het vaak om instrumentele en informationele steun. Jongeren vinden het belangrijk dat diegene die hen van deze steun voorziet, bepaalde overeenkomsten met hen heeft.
Lees de publicatie hier: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0190740918301026

2018-07-03T19:27:57+00:00