Informele steun heeft een fundamentele eigen waarde in zorg voor jeugd

Op Sociale Vraagstukken bespreken Elize Lam en Ingrid Ligtermoet het belang van informele steun in de jeugdzorg. Ze geven aan dat “het hoog tijd is dat het beleid en het professionele systeem informele steun gaan erkennen als algemeen werkzame factor voor kinderen en gezinnen met problemen. Net zoals een goede werkrelatie tussen cliënten en hulpverleners dat is. Hoe eerder samenwerking met naasten standaard onderdeel wordt van het handelingsrepertoire van beroepskrachten hoe beter. Dat voorkomt dat slechts specifiek getrainde professionals in een bepaalde methode deze klus kunnen klaren.” https://www.socialevraagstukken.nl/informele-steun-heeft-een-fundamentele-eigen-waarde-in-zorg-voor-jeugd/

2018-06-01T08:16:21+00:00